Persoonlijkheidsmetingen

HBM en de ACT®-meting

Elk individueel coachtraject bij Geluk & Werk start met het afnemen van de online ACT®-meting en een uitgebreid toelichtend gesprek op de uitkomst hiervan.

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers druk en stress ervaren als er in organisaties veel in aangepast gedrag gewerkt wordt. Aangepast gedrag is gedrag dat iemand laat zien, maar dat in wezen niet bij iemands persoonlijkheid past. Je hebt het ooit aangeleerd omdat dat nodig was, meestal in de vroege jeugd. Dit aangepaste gedrag ziet er op het eerste gezicht effectief uit, maar vervormt onder druk en leidt op langere termijn tot problemen in de vorm van ziekteverzuim, mentaal verzuim en zelfs tot burn-out. Inzicht in onbewuste aansturing van menselijk gedrag laat talent opbloeien, stress en verzuim verminderen en de effectiviteit van handelen toenemen. Human Being Management (HBM) is een filosofie, een manier van kijken naar mensen in organisaties. Door de hele mens te zien met al zijn talenten en mogelijkheden, maar ook met haar aangepast gedrag, zoomen we in op hun werkelijke toegevoegde waarde. Om dit haarscherp en snel in beeld te brengen ontwikkelde HBM de Analytical Competence Tool oftewel de ACT®-meting.

De ACT®-meting stelt je in staat meer over jezelf te weten te komen. Ook, en dat is uniek, over je onbewuste aansturing. En, zoals we steeds meer ontdekken, je onbewuste bepaalt hoe jij je in privé en werk gedraagt en hoe je overkomt bij anderen. In tegenstelling tot andere metingen, combineert de ACT®-meting tekst met beeld. Dit maakt het mogelijk om een onderscheid te maken tussen natuurlijke en aangeleerde competenties. Bovendien is de ACT®-meting in staat om de innerlijke drijfveren van een persoon te meten. Op beelden reageren we namelijk impulsiever, zonder na te denken, terwijl teksten slechts op cognitief niveau binnenkomen. Het is dus de combinatie van tekst en beeld die de ACT®-meting tot een uniek instrument maakt.

Menig coachee staat versteld van de diepgaande en treffende uitkomsten van deze meting en dat maakt deze meting voor Geluk & Werk zo waardevol om mee te werken.

De Big 5 Persoonlijkheidsmeting

Bij workshops Werkgeluk met groepen maakt Geluk & Werk gebruik van deze meting. Deze meting meet de vijf eigenschappen die doorslaggevend zijn voor de manier waarop een mens functioneert: extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en openstaan voor nieuwe ervaringen. De test is opgebouwd uit standaardvragen zoals ‘ik denk eerst aan anderen’, ‘ik laat mijn kamer rommelig achter’ of ‘ik raak zelden geïrriteerd’. Afhankelijk van het traject wordt er een mini-versie of een uitgebreide (260 online vragen) afgenomen. Op deze manier krijg je diepgaand inzicht in welke factoren in jouw persoonlijkheid belemmerend en welke juist helpend werken bij het bereiken van jouw doelen in relatie tot werkgeluk.