ACT®

Over Human Being Management (HBM)

Human Being Management (HBM) is de filosofie achter de ACT®-meting. HBM is een vernieuwende managementfilosofie, die mensen in organisaties stimuleert om via zelfreflectie hun bewustzijn en beslisruimte te vergroten en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. HBM maakt mensen gelukkiger en organisaties succesvoller.

 

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers druk en stress ervaren als er in organisaties veel in aangepast gedrag gewerkt wordt. Aangepast gedrag is gedrag dat iemand laat zien, maar dat in wezen niet bij iemands persoonlijkheid past. Je hebt het ooit aangeleerd omdat dat nodig was, meestal in de vroege jeugd. Dit aangepaste gedrag ziet er op het eerste gezicht effectief uit, maar vervormt onder druk en leidt op langere termijn tot problemen in de vorm van ziekteverzuim, mentaal verzuim en zelfs tot burn-out. Inzicht in onbewuste aansturing van menselijk gedrag laat talent opbloeien, stress en verzuim verminderen en de effectiviteit van handelen toenemen. HBM is een filosofie, een manier van kijken naar mensen in organisaties. Door de hele mens te zien met al zijn talenten en mogelijkheden, maar ook met haar aangepast gedrag, zoomen we in op hun werkelijke toegevoegde waarde. Het is van HRM naar HBM. Van ‘resource’ naar ‘mens’, het is van 2D naar 3D, het is van zwart/wit naar full-color. Door de koppeling van HBM en ACT® wordt HBM een praktische, toepasbare filosofie voor elke moderne organisatie.

Over de ACT®-meting

De Analytical Competence Tool (ACT®) stelt je in staat meer over jezelf te weten te komen. Ook, en dat is uniek, over je onbewuste aansturing. En, zoals we steeds meer ontdekken, je onbewuste bepaalt hoe jij je in privé en werk gedraagt en hoe je overkomt bij anderen.

 

In tegenstelling tot andere metingen, combineert de ACT®-meting tekst met beeld. Dit maakt het mogelijk om een onderscheid te maken tussen natuurlijke en aangeleerde competenties. Bovendien is de ACT®-meting in staat om de innerlijke drijfveren van een persoon te meten. Op beelden reageren we namelijk impulsiever, zonder na te denken, terwijl teksten slechts op cognitief niveau binnenkomen. Het is dus de combinatie van tekst en beeld die de ACT®-meting tot een uniek instrument maakt.

 

Waarom ACT®?
Omdat het anders is dan andere tools; omdat wij je niet alleen in de meting vragen voorschotelen maar ook beelden. En die beelden zijn bijzonder omdat ze ‘voorbij je hoofd’ gaan. Dat zit zo: alles wat je leest wordt geïnterpreteerd door je ratio, door wat je geleerd hebt, door je hoofd. Nu is je hoofd niet altijd volledig betrouwbaar want je hebt ook dingen geleerd die niet bij jou passen maar bijvoorbeeld bij je ouders. Je hebt dus dingen aangeleerd die niet echt van jou zijn! Gaat een meting je nu cognitieve vragen stellen, dan antwoord je vanuit de dingen die je geleerd hebt, maar dat hoeft dus niet te betekenen dat dit ook bij je past! Bij vragen kun je dus een positief antwoord geven, terwijl het niet echt bij je past.

Beelden (afbeeldingen) gaan voorbij je cognitie, je hoofd, en daarmee ontdekken we datgene dat echt bij je past. Je kunt daardoor veel meer zicht krijgen op je werkelijke talenten en je aangeleerde talenten. Daarmee is ACT® niet langer te vergelijken met al die andere cognitieve tests omdat die alleen vragen hebben en dus alleen je hoofd testen. Probeer het maar eens, je zult verrast worden door de uitkomsten.

 

ACT® Teamrapportage
De ACT® teamrapportage maakt van een verzameling van individuele profielen een teamprofiel. Met de ACT® teammeting krijgen teamleden meer inzicht in elkaar en elkaars manier van denken en handelen. Het werpt een licht op aspecten die eerst verborgen waren. ACT® Team is ontwikkeld vanuit het idee dat het geheel meer is dan de som der delen. Slagkracht ontstaat door de juiste competenties in het team te verankeren. Teamleden leren wat ze van elkaar kunnen lenen of leren.
Het resultaat van een teamtrajact met de ACT® Team is een optimaal presterend team.

(bron: www.myhbmcenter.nl)

 

Ben je benieuwd wat Geluk & Werk voor jou kan betekenen? Bel gerust geheel vrijblijvend voor de mogelijkheden of vul het contactformulier hieronder in.